Bij Varkens.nl staan de varkenshouder en zijn team centraal. Zij weten het best welke vragen er leven op het bedrijf. In samenwerking met VarkensNET en Stichting KPV organiseert Varkens.nl kennissessies voor varkenshouders en medewerkers. De Kenniskalender bevat het jaarprogramma voor kennissessies én TOP-sessies. Elke maand een sessie in Noord en één in Zuid. Telkens rondom een specifiek thema, waarbij experts inleidingen verzorgen en vragen worden uitgediept tijdens workshops. De kennissessies worden aangeboden op drie niveau’s: praktijk, management en ondernemerschap. Zodat de deelnemers gelijkgestemden zijn. De TOP-sessies voor ondernemers staan gepland in maart, juni, september en november.

NOVEMBER

Fokkerij: Zeug/beerkeuze

Kennissessie voor varkenshouders en bedrijfsleiders

7 november 2017 (€ 50,00)

Kennissessie voor medewerkers

20 november 2017 (€ 50,00)

Kennissessie voor varkenshouders, bedrijfsleiders én medewerkers

6 november 2017 (€ 50,00)

DECEMBER

Gezondheid: Bewust vaccineren

Bedrijfsreportage bij varkenshouder Guido van Loon te Bergeijk.
t.b.v. Reportage  Vakblad Varkens  Praktijkcase
Fotograaf:Van Assendelft Fotografie

Kennissessie voor medewerkers

11 december 2017 (€ 50,00)

Kennissessie voor varkenshouders en bedrijfsleiders

18 december 2017 (€ 50,00)

Kennissessie voor varkenshouders, bedrijfsleiders én medewerkers

20 december 2017 (€ 50,00)

TOP-sessie 4:

Van strategie naar stappen

Kennissessie voor ondernemers

27 november 2017 (€ 160,00)